فرم قراردادهاي مدت معين دهياران و كاركنان دهياري‎هاي كشور براي سال 99 ابلاغ شد
فرم قراردادهاي مدت معين دهياران و كاركنان دهياري‎هاي كشور براي سال 99 ابلاغ شد
در راستاي ضابطه مند نمودن و ايجاد وحدت رويه در امور اداري و حقوق و مزايا در دهياري‏ها، نمونه قراردادهاي مدت معين دهياران و كاركنان دهياري‎ها اعم از تمام وقت و پاره وقت تدوين و به استانداران سراسر كشور ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي كشور، فرم قراردادهاي مدت معين دهياران و كاركنان دهياري‎ها در اجراي مصوبه مورخ26 شهريورسال 98 هيأت‏وزيران، موضوع اصلاحيه آيين‎نامه استخدامي دهياري‎هاي كشور و تكليف مقرر در تبصره (2 ) ماده (1 ) مصوبه مزبور تهيه شد. در ادامه پس از تشكيل نشست‎هاي كارشناسي مشترك و بحث و تبادل نظر ميان دفاتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان با دفاتر تخصصيِ معاونت امور دهياري‎ها و جمعي از مديران‏كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري‎ها و دهيارانِ منتخب پيرامون نمونه قرارداد دهياران و كاركنان دهياري‎ها و در نهايت اعمال نظرات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ نمونه قراردادهاي مدت‏معين دهياران و كاركنان دهياري‎ها نهايي شد. در اين راستا نمونه قراردادهاي مدت‏معين دهياران و كاركنان دهياري‎ها در 4 قالب: «دهياران تمام وقت، دهياران پاره وقت، كاركنان دهياري تمام وقت، كاركنان دهياري تمام وقت( مشترك)» تدوين و با امضاي رئيس سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي كشور به استانداران سراسر كشور ابلاغ و مقرر شد از ابتداي سال 1399 و پس از ابلاغ مصوبه سال آتي شوراي عالي كار، قرارداد نيروهاي مذكور در قالب جديد تنظيم، صادر و اجرا گردد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/11/20
تعداد بازدید: 135

نظرات کاربران
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید