نشست ويديوكنفرانس مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري‌ها برگزار شد
نشست ويديوكنفرانس مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري‌ها برگزار شد
سي و ششمين نشست مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداريهاي كشور با موضوع سامانه هاي تخصصي حوزه دهياري ها و گزارش اقدامات انجام شده در 31 شهرستان هدف توسعه 30 ارديبهشت بصورت ويديو كنفرانس به رياست دكتر جندقيان معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، دكتر جندقيان در ابتداي جلسه به اهميت درج اطلاعات حوزه كاري دهياري ها در سامانه هاي تخصصي ايجاد شده توسط سازمان و تكميل و به روزرساني مستمر آنها با هدف ارايه اطلاعات لازم براي اخذ تصميمات و سياستگذاري ها تاكيد نمود و خواستار همكاري مستمر دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ها با دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان و معاونت امور دهياري ها در اين زمينه شد. وي همچنين با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در زمينه راهبري اسناد توسعه 31 شهرستان هدف توسعه و تدوين سند توسعه اين شهرستان‌ها و ابلاغيه وزير محترم كشور به استانداران محترم سراسر كشور در اين زمينه، نقش دفاتر روستايي استانداري ها را در زمينه تحقق اسناد در دهياري ها و روستاهاي هدف اين طرح با اهميت برشمرد. ‌ در اين جلسه آخرين اقدامات صورت گرفته درزمينه راه اندازي سامانه هاي تخصصي حوزه وظيفه اي دهياري ها از سوي عباس كركه آبادي مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان براي حاضران تشريح و به پرسشهاي مطرح پاسخ داده شد. در اين جلسه مقرر شد اطلاعات مالي دهياري ها ظرف 2 ماه و اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساخت و سازهاي روستايي ظرف مدت4 ماه در قالب فرايندهاي موردنظر سامانه هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در اين سامانه ها بارگذاري و اطلاعات فعلي استانها هم در اسرع وقت تكميل گردد. در ادامه اسماعيل زيارتي نصرآبادي دبير ستاد راهبري اسناد توسعه 31 شهرستان كمتر توسعه‌يافته در حوزه معاونت امور عمراني وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گزارشي از آخرين وضعيت اين موضوع ارايه نمود و گفت: حدود 26 درصد از جمعيت كل كشور در روستاها ساكن هستند كه اين نسبت در شهرستان‌هاي هدف 34 درصد است. 31 شهرستان هدف، مشتمل بر 69 شهر و 5613 آبادي مي‌باشد و در مجموع تعداد 2327 دهياري در روستاهاي واجد شرايط مستقر شده است. وي با بيان اينكه ميزان بيكاري شهرستان‌هاي هدف در مقايسه با ميانگين استان و كشور بالاتر است، افزود: از مجموع 2327 روستاي داراي دهياري شهرستان‌هاي هدف، 1648 روستا كه 71درصد روستاهاي هدف طرح را در بر ميگيرد، داراي جمعيتي كمتر از 500 نفر هستند و تمركزجمعيت روستايي شهرستان‌هاي هدف عمدتا در سكونتگاه‌هاي كوچك و پراكنده است كه اين امر ارايه خدمات را بسيار مشكل مي‌نمايد. وي همچنين به اقدامات صورت گرفته به منظور حمايت و پشتيباني از محروميت زدايي و توسعه اشتغال در اين شهرستانها در همكاري با سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي و برنامه هاي آتي در دست اقدام اشاره نمود و گفت: از مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ها انتظارداريم در زمينه احصاي برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌اي پيش‌بيني شده در سند توسعه شهرستان هدف در زمينه‌هاي مرتبط با توسعه روستايي، ايجاد هماهنگي بين دستگاهي براي پيشبرد اهداف سند با توجه به تنوع و تعدد دستگاه‌هاي مرتبط، پايش و ارزيابي مستمر برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، مستندسازي و جمع آوري آمار و اطلاعات، ثبت و انتقال تجارب موفق استان به دبيرخانه ملي و بهره‌گيري از ايده وزير محترم كشور درخصوص استفاده از ظرفيت همياران توسعه روستايي در هر شهرستان و نيروهاي وظيفه اقدامات لازم را به عمل آورند. زيارتي نصرآبادي، ايجاد ساختار سازماني مناسب براي پيشبرد اهداف سند در استانها، تسريع و تسهيل فرآيندهاي اداري جهت اجراي پروژه‌ها در شهرستان‌هاي هدف، توجه و اهتمام ويژه به شهرستان هدف در تمام تصميم‌گيري‌هاي استان، آموزش و توانمندسازي دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي در زمينه‌هاي مختلف به ويژه در زمينه آشنايي با اهداف و برنامه‌هاي سند توسعه شهرستان، بهره‌گيري از ظرفيت كارآفرينان استاني و ملي براي حضور در شهرستان هدف و ارايه آموزش‌هاي لازم، شناسايي و بهره‌گيري از ظرفيت خيرين و پيشرانان اقتصادي و بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، بانك ها و موسسات مالي را ديگر انتظارات از دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ها در خصوص توسعه 31 شهرستان كمتر توسعه‌يافته عنوان نمود.
ثبت کننده: سارا نيک اختر
تاریخ: 1399/03/07
تعداد بازدید: 274

نظرات کاربران
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید