تفاهم نامه بيمه
تفاهم نامه بيمه
به پيوست متن تفاهم نامه بيمه سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور با بيمهتامين اجتماعي قزارداده شده است.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/01/27
تعداد بازدید: 4059
نظرات کاربران
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید