اخبار سایت
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
تاریخ: 1401/07/12
دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي مسئولين مالي و فني درسال1401
تاریخ: 1401/03/28
دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهيار درسال 1401
تاریخ: 1401/03/28
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت دانلود و مشاهده بخشنامه روي فايل پيوست كليك نماييد
تاریخ: 1401/02/11
جهت مشاهده بخشنامه روي لينگ زير كليك نماييد.
تاریخ: 1400/10/11
دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي مسئولين مالي و فني درسال 1400
تاریخ: 1400/02/13
بخشنامه بودجه 1400
تاریخ: 1400/02/12
دستورالعمل نحوه تعيين حقوق ومزاياي دهياران درسال 1400
تاریخ: 1400/02/04
نحوه تعيين حقوق ومزاياي مسئولين مالي
تاریخ: 1399/05/13
نحوه تعيين حقوق ومزاياي دهياران
تاریخ: 1399/04/16
بخشنامه به استانها براي برگزاري هر چه با شكوه تر مراسم گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي
تاریخ: 1397/09/26
بخشنامه بودجه 98 در سال 1398
تاریخ: 1397/09/05
جهت مشاهده دستورالعمل حسابرسي دهياريها فايل پيوست را دانلود نماييد.
تاریخ: 1397/09/04
جهت مشاهده قانون تاسيس دهياريها فايل پيوست را دانلود نماييد.
تاریخ: 1397/09/04
اساسنامه تشکيلات و سازمان دهياري ها
تاریخ: 1397/09/04
به پيوست آيين نامه مالي دهياريها جهت استفاده دهياران و مسئولين امور مالي دهياريها و ساير اشخاص قرارداده شده است.
تاریخ: 1397/09/04
شيوه نامه تعيين حقوق و مزاياي مسئول امور مالي دهياريها در فايل پيوست براي استفاده قرار داده شده
تاریخ: 1397/09/04
شيوه نامه نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران در سال 97 جهت استفاده در فايل پيوست قرار داده شده
تاریخ: 1397/09/04
بخشنامه بودجه سال97 دهياري هاي کشور شامل سياستها و خط مشي هاي لازم درامر تهيه و تنظيم بودجه دهياريها است که مي بايست در تهيه و تنظيم بودجه سياست ها و خط مشي هاي مندرج در سند چشم‌انداز 20 ساله سياست ها
تاریخ: 1397/08/07
معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از ابلاغ "بخشنامه نحوه تعيين و پرداخت حق‌الجلسه اعضاي كميسيون‌هاي مصرح در قوانين مرتبط با وظايف شهرداري‌ها" كه توسط اين سازمان تهيه شده از سو
تاریخ: 1397/07/23
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید
نسخه 5.0.0.1